Nyereményjáték szabályzat

2024. KNEIPP X GINGER.YOGINI KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉK

2024.02.26 18:46
2024. KNEIPP X GINGER.YOGINI KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉK

1. A Játék és a Szervezői
A játék Szervezői és Lebonyolítói:
1. Signatura Trade Kft (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 4.); a továbbiakban Szervező nyereményjátékot (továbbiakban Játék) hirdet a Kneipp Magyarország Instagram oldalán:
www.instagram.com/kneippmagyarorszag
2. Fülöp Katalin E.V. (székhelye: 2100 Gödöllő, Szent János utca 26.); a továbbiakban Szervező nyereményjátékot (továbbiakban Játék) hirdet a ginger.yogini jógaoktató Instagram oldalán:
www.instagram.com/ginger.yogini

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban Játékos). Kivéve a Szervezők és a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama és menete és feltételei
2024.02.27-2024.03.05 között tart. 
Sorsolás és eredményhirdetés: 2024.03.06

3.1. A Szervezők az 1. pontban meghatározott Instagram oldalakon kiposztolják a 2024 KNEIPP X GINGER.YOGINI KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉK című nyereményjátékot.

3.2. A Játékosoknak követniük kell a Szervezők 1.pontban meghatározott Instagram oldalait, valamint likeolniuk kell az adott nyereményjáték posztot. A Játékosoknak a Játék poszthoz kell egy hozzászólásban megjelölniük azt a személyt, akivel megosztanák a posztban felajánlott nyereményeket.

3.3. A Játékban való részvétellel a Játékosok automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot.

3.4. Egy Játékos abban az esetben jogosult a nyereményre történő sorsolásban való részvételre, amennyiben a 3.2-es pontban leírt Játék feltételeit teljesítette. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson. 

3.5. A Szervezők indoklás nélkül kizárhatjűk azokat a Játékosokat, akik a Szervezőkre, vagy bármely más Játékosra sértő megjegyzést tesznek. A Szervezők automatikusan kizárják azt a Játékost, aki a poszthoz többször hozzászól, vagy a Játék feltéleknek nem tesz eleget.

4. A Nyeremény és a Nyertes

4.1. A sorsolás egy számítógépes sorsoló program segítségével történik. A Szervezők a sorsoló felületen nem osztanak meg semmilyen személyes adatot.

4.2 A sorsolásra 2024.03.06-án az egyik Szervező székhelyén (Signatura Trade Kft, 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 4.) kerül sor.

4.3. A Szervező 1, azaz egy Nyertest sorsol ki (továbbiakban Nyertes), aki a 4.4 pontban felsorolt termék csomagot nyeri meg.
A poszt megosztása nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

4.4 A Játékban résztvevő termékek, azaz a Nyeremények:

1 db páros ajándékutalvány Fülöp Kata @ginger.yogini inside flow jógaórájára
1 db KNEIPP FÜRDŐOLAJ VÁLOGATÁS 10X20ML

5. A Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Nyertes nevét egy új Instagram posztban teszi közzé a sorsolás napján.

5.2. A kihirdetést követően, a Nyertesnek kell felvennie a kapcsolatot a Szervezőkkel az Instragramon keresztül arról a profilról, amivel a Játékban részt vettek.
www.instagram.com/kneippmagyarorszag

Amennyiben ez 5 munkanapon belül nem történik meg, akkor az adott Nyertes nem jogosult tovább a Nyereményre.

5.3. Miután a Nyertes jelentkezik a Szervezők egyike (Signatura Trade Kft) egy címet kér, ahová futárszolgálattal elküldi a Nyeremény csomagot. 
5.4. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredő hiba kapcsán a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

5.5. A Nyertesek sem adó, sem pedig kiszállítási költség nem terheli.

5.6 A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

6. Adatkezelés, adatvédelem
Az adatok kezelője és feldolgozója: a Szervezők, azaz Signatura Trade Kft és Fülöp Katalin E.V

6.1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervezők a Játékosok adatait harmadik fél részére nem továbbítják, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a Nyertes azonosítására, Nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használják.

6.2. A Játék résztvevőinek adatait a Szervezők a 6.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezelik, és nem dolgozzák fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig kezelik.

6.3 Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervezők tájékoztatják a Játékosokat a módosításokról.

6.4 A Játékos a Játékban való részévétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a Nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím) a Szervezők kezeljék, és azt a Nyeremény kézbesítése céljából futárszolgálat részére átadják.

7. Egyéb vegyes rendelkezések
A Játékos a Játékban történő részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

7.1. A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a neve/instagram fiók neve megjelenjen a 2024 KNEIPP X GINGER.YOGINI KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKKAL összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg.

7.2. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervezők kizárhatják és esetleges nyertesség esetén nem kötelesek a Nyereményt számára átadni. A Szervezők ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7.5. Ezt a Nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7.6. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervezők döntését fogadják el irányadónak. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Nagykovácsi, 2024.02.27